Utmärkelsen Årets Entreprenör

Årets Entreprenör 2017

Andreas Flodström från Beetroot fick vid en ceremoni på Drivhusdagen i Almedalen 2 juli 2018, motta Utmärkelsen Årets Entreprenör 2017.

Årets Entreprenör 2017: Andreas Flodström

Motivering till utmärkelsen

Andreas Flodström har varit med och startat och utvecklat det svensk-ukrainska IT-företaget Beetroot i Ukraina under tiden för landets revolution, konflikt och krig. Beetroot har specialiserat sig på att hjälpa svenska tech-företag med sin produktutveckling och dessutom byggt den icke-vinstdrivande organisationen Beetroot Academy vilken hjälper unga i Ukraina.

Andreas har visat prov på helt orealistiska ambitioner, på okända marknader, men överraskar kontinuerligt med att uppfylla ambitionerna. Andreas har en stark handlingskraft, uthållighet och envishet. Hans beteende är ett tydligt exempel på entreprenöriellt mod. Han kombinerar uthållighet med outsinlig energi och lyckas därmed fullfölja initiativ, samtidigt som han lyckas ligga steget före och planerar nästa steg.

Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond

Utmärkelsen Årets Entreprenör utdelas för att främja forskning, utbildning och kunskapsöverföring till nya, små och medelstora företag. Utmärkelsen handlar om att uppmärksamma entreprenörer och deras betydelse för vårt samhälle.

Årets Entreprenör är en helt oberoende och icke-kommersiell utmärkelse med rötterna i akademin, som arrangeras av Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond.

Samarbetspartner