Utmärkelsen Årets Entreprenör

Skylt: Nominera Nu!

Dags att nominera Årets Entreprenör 2016

Utmärkelsen Årets Entreprenör har tillkommit för att lyfta fram entreprenörskapet och dess betydelse för utveckling av affärsverksamhet i företag och organisationer i Sverige. Målet är att med hjälp av Dig finna värdiga, entreprenöriella ”idealtyper” i enlighet med Stiftelsen Bolleks Kunskapsfonds kriterier för en god entreprenör.

Vem skall du nominera?

Med Utmärkelsen vill Bolleks Kunskapsfond skapa förebilder och därigenom stimulera entreprenörsandan. En mycket viktig grundsten i arbetet är att de som kan komma ifråga för Utmärkelsen lever upp till de 4 kriterierna och arbetar på ett verkligt seriöst sätt så att tävlingen aldrig kan ifrågasättas.

Här kan du nominera din kandidat

Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond

Utmärkelsen Årets Entreprenör utdelas för att främja forskning, utbildning och kunskapsöverföring till nya, små och medelstora företag.

Årets Entreprenör är en helt oberoende och icke-kommersiell utmärkelse med rötterna i akademin, som arrangeras av Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond.

Samarbetspartner

Logo Jönköping University
Logo Affärstidningen Resultat
Logo Connect Sverige