Utmärkelsen Årets Entreprenör

Årets Entreprenör 2018/19

Anna Stenberg från Wes fick vid en ceremoni på eventet Cash is Queen arrangerat av Yesbox den 23 oktober 2019 motta Utmärkelsen Årets Entreprenör 2018/19.

Årets Entreprenör 2018/19: Anna Stenberg

Motivering till utmärkelsen

Anna Stenberg brinner för att modernisera rekryteringsbranschen och få in fler kvinnor på ledande poster. Genom att visa på att mångfald och lönsamhet går hand i hand har hennes arbete bidragit till att fler företag inser värdet av att rekrytera kvinnor till betydande positioner. Hennes agerande visar på stor medvetenhet om vad som krävs för att öka andelen kvinnligt ledarskap i näringslivet, och utöver att sprida en ökad förståelse om mångfaldens fördelar stöttar hon även kvinnligt entreprenörskap. Hon är ödmjuk inför sin prestation och har sedan hon 2011 grundade Women Executive Search Sweden AB (Wes) byggt upp ett fantastiskt team som kompletterar varandra.

Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond

Utmärkelsen Årets Entreprenör utdelas för att främja forskning, utbildning och kunskapsöverföring till nya, små och medelstora företag. Utmärkelsen handlar om att uppmärksamma entreprenörer och deras betydelse för vårt samhälle.

Årets Entreprenör är en helt oberoende och icke-kommersiell utmärkelse med rötterna i akademin, som arrangeras av Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond.

Samarbetspartner