Utmärkelsen Årets Entreprenör

Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond

Bolleks Kunskapsfond är en stiftelse som bildades för att hedra minnet av Bollek Leif Esping, som tragiskt omkom i alltför unga år 1988. Bollek var en unik personlighet och personifierade på alla sätt begrepp som initiativtagare, pionjär och sann entreprenör. Bollek hade en bred både teknisk och ekonomisk bakgrund och var under några dynamiska år i början av 1980-talet verksam vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Under Bolleks engagerade ledning skapades här ett unikt utbildningsprogram, Småföretagsekonomi, och Svenska Småföretagsinstitutet.

Stärka samarbete

Bolleks Kunskapsfond skall verka i Bolleks anda och syftar i första hand till att stärka samarbetet mellan akademi och spirande små- och medelstora företag för att stödja dem i deras utveckling och tillväxt. Dels skall kunskaper och forskningsrön överföras på bred front till offentligt och privat näringsliv, dels skall företagens verksamhet bli föremål för studier och forskning till gagn för framtida utveckling.

Aktiviteter

För att stärka banden mellan akademi och företag har Bolleks Kunskapsfond under åren engagerat sig i en mängd aktiviteter och arrangemang som heldagskonferenser (Näringslivsdagar), informationsinsatser, utbildningsprojekt och forskningsinsatser - och samtidigt engagerat välkända och dynamiska eldsjälar från svenskt näringsliv, samhälle och skola i utvecklingsarbetet. En viktig insats har gjorts för att planera för professurer och forskning i småföretagande och entreprenörskap.

Årets Entreprenör

Utmärkelsen Årets Entreprenör är ett pris som instiftades 1995 av Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond till förtjänta entreprenörer i Sverige.