Utmärkelsen Årets Entreprenör

2018/19 | Anna Stenberg

Foto: Årets Entreprenör 2018/19 Anna Stenberg.

Anna Stenberg brinner för att modernisera rekryteringsbranschen och få in fler kvinnor på ledande poster. Genom att visa på att mångfald och lönsamhet går hand i hand har hennes arbete bidragit till att fler företag inser värdet av att rekrytera kvinnor till betydande positioner. Hennes agerande visar på stor medvetenhet om vad som krävs för att öka andelen kvinnligt ledarskap i näringslivet, och utöver att sprida en ökad förståelse om mångfaldens fördelar stöttar hon även kvinnligt entreprenörskap. Hon är ödmjuk inför sin prestation och har sedan hon 2011 grundade Women Executive Search Sweden AB (Wes) byggt upp ett fantastiskt team som kompletterar varandra.

2017 | Andreas Flodström

Foto: Årets Entreprenör 2017 Andreas Flodström.

Andreas Flodström från Beetroot har varit med och startat och utvecklat det svensk-ukrainska IT-företaget Beetroot i Ukraina under tiden för landets revolution, konflikt och krig. Beetroot har specialiserat sig på att hjälpa svenska tech-företag med sin produktutveckling och dessutom byggt den icke-vinstdrivande organisationen Beetroot Academy vilken hjälper unga i Ukraina.
Andreas har visat prov på helt orealistiska ambitioner, på okända marknader, men överraskar kontinuerligt med att uppfylla ambitionerna. Andreas har en stark handlingskraft, uthållighet och envishet. Hans beteende är ett tydligt exempel på entreprenöriellt mod. Han kombinerar uthållighet med outsinlig energi och lyckas därmed fullfölja initiativ, samtidigt som han lyckas ligga steget före och planerar nästa steg.

2016 | Björn Söderberg

Foto: Årets Entreprenör 2016 Björn Söderberg tillsammans med Jan Okel och Honga Ross.

Björn Söderberg (Fair Enterprise Network AB) ser möjligheter istället för omöjligheter. Med denna unika förmåga har han byggt upp flera företag i Sverige och Nepal inom återvinning, webbutveckling och städarbete, och efter jordbävningen i Nepal även inom återuppbyggnad. Björn bevisar inte bara att företagande, hållbarhet och socialt ansvarstagande går att kombinera – han visar också vägen för hur framtidens företag kan och måste agera. Där andra ser problem och fattigdom skapar Björn möjligheter för hårt arbetande människor.

2015 | Cecilia Berg

Foto: Cecilia Berg, Årets Entreprenör 2015

Cecilia Berg har trots hårt motstånd genom sin uthållighet och handlingskraft samt kreativa lösningar i sin forskning och i sitt framgångsrika företag gjort en revolutionerande insats genom sina nya banbrytande vårdmetoder för anorexivården. Hennes vårdmetoder såväl nationellt som internationellt har räddat och räddar liv och förbättrar livskvaliteten för de människor som har ätstörningar och problem med sin kroppsvikt. Vårdmetoderna sparar för samhället betydande belopp i form av kraftigt minskade vårdkostnader.

2014 | Britt-Marie Stegs

Foto: Britt-Marie Stegs, Årets Entreprenör 2014

Britt-Marie Stegs, grundare av Hälsingestintan, är en sann entreprenör med allt vad det innebär. Britt-Marie har sett vad andra inte har sett och skapar hållbara lösningar för sin verksamhet och samhället. Hon har i en traditionell bransch skapat nya lösningar för bättre djuromsorg och godare kött med bl a mobila slakterier, vilket ger goda förutsättningar för svenska bönder och svensk köttproduktion.

2013 | Johan Wendt

Foto: Johan Wendt, Årets Entreprenör 2013

Johan Wendt har med beundransvärd kreativitet hittat en möjlighet att förbättra många tusentals elevers kunskap i matematik genom att erbjuda kostnadsfria räknestugor i många städer samt gratis stödmedel på internet. Hans förmåga att involvera många frivilliga personer i hela landet att medverka i att förverkliga det ideella syftet vittnar om en enorm entreprenöriell drivkraft. Johan Wendt har lyckats skapa en välorganiserad och finansiellt stabil verksamhet som tar sig an ett samhällsproblem på ett sätt som kan gynna många personer, oberoende av bakgrund och finansiell situation.

2012 | Benjamin Kainz, Arvid Morin och Oscar Lundin

Foto: Benjamin Kainz, Arvid Morin och Oscar Lundin, Årets Entreprenör 2012

De tre entreprenörer som startade Ung Omsorg har gemensamt skapat ett socialt företag som tar sig an två samhällsproblem i en organisation. Ung Omsorg sysselsätter unga människor på ett meningsfullt sätt samtidigt som äldre människor får en roligare och mindre ensam vardag. Med stor kreativitet och engagemang har Ung Omsorg skapat en fungerade verksamhet och bevisat att det är möjligt att vara framgångsrika entreprenörer även i ung ålder.

2011 | Sven Ståhl

Foto: Sven Ståhl, Årets Entreprenör 2011

Sven Ståhl är Benjamin (yngst) i en brödratrio som växlat upp Gnosjöandan genom att med sitt företag Wemo utmana globala storföretag på den högteknologiska marknaden för industrirobotar. Svens Ståhls förmåga att förena teknisk och ekonomisk framsynthet har tillsammans med småländsk envetenhet gjort tidigare hinder och svårigheter till möjligheter. Företaget har genom ett välorganiserat samarbete med leverantörer och medveten kundorientering utvecklat företaget till en lärande organisation. Genom sitt engagemang i bygden personifierar Sven Ståhl den tekniska och kommersiella förnyelsekraft som regionen så väl behöver.

2010 | Fredrik Bergman

Foto: Fredrik Bergman, Årets Entreprenör 2010

Fredrik Bergman är initiativtagare till det sociala företaget Macken ek. förening, som i Växjö hanterar utmaningar som varken den privata sektorns företag eller den offentliga sektors myndigheter klarar av. Mackens mest innovativa bidrag ligger i dess organisering, att utifrån marginaliserade människors, t ex nya svenskars, individuella behov skapa arbetstillfällen. Många av dessa människor är intresserade av att starta företag men har av naturliga skäl svårt att etablera sig. Det har Fredrik och Macken löst genom att skapa en 'social park' där de som inte känner sig mogna att driva egen verksamhet kan göra det under Mackens namn tills de kan stå på egna ben.

2009 | Charlie Hansson

Foto: Charlie Hansson, Årets Entreprenör 2009

Charlie Hansson är grundare till och driver IT-konsultbolaget Chas Visual Management. Han är en stimulerande förebild med förmåga att förmedla sin vision och sitt engagemang till medarbetarna. Han är en nyskapande kreatör som är lyhörd för signaler från marknaden och potentiella kunder. Charlie ägnar sig även gärna åt ideellt arbete och grundade föreningen Frivilliga Akademiker som hjälper ungdomar med läxläsning. Hans företag engagerar sig bland annat i soppkök på juldagen och delar ut mat till hemlösa.

2002 | Lars Uno Larsson

Foto: Lars Uno Larsson, Årets Entreprenör 2002

Lars Uno Larsson, Swedish Orphan, "har med en stor drivkraft och på ett entreprenöriellt sätt skapat ett internationellt erkänt läkemedelsföretag. Han har en stark förmåga att skapa nätverk och engagera andra. Han är en seriös person och en god förebild genom att han visionärt och kreativt har fått ett olönsamt marknadsbehov att bli lönsamt med ett koncept som gör Swedish Orphan unikt..."

2001 | Margareta Dellefors

Foto: Margareta Dellefors, Årets Entreprenör 2001

Margareta Dellefors, Dalhalla, "...har en stark förmåga att skapa nätverk och engagera andra. Hon är en seriös person och en god förebild genom att hon visionärt genomfört en bra idé, som ansågs vara galen, men som hon med envishet, engagemang och målmedvetenhet drev."

2000 | Ulf Eklöf

Foto: Ulf Eklöf, Årets Entreprenör 2000

Ulf Eklöf, The Stadium, Norrköping. "En sann entreprenör som med handlingskraft och uthållighet ständigt söker kunskap och nya vägar för sitt företag och sin bransch."

1999 | Göran Lundin

Foto: Göran Lundin, Årets Entreprenör 1999

Göran Lundin, Prevas AB, Västerås "...är en kraftfull och jordnära ledare. Han är en sann entreprenör med ett utpräglat effektivitets- och lönsamhetstänkande. Hans gärning motsvarar alla de krav på framstående ledarskap som ställs på Årets Entreprenör..."

1998 | Micael Glennfalk

Foto: Micael Glennfalk, Årets Entreprenör 1998

Micael Glennfalk, ROXX Communication Group AB, Vimmerby "...har med envishet och kreativitet lyckats bygga upp ett framgångsrikt medieföretag på en ort som normalt inte förknippas med sådan verksamhet och i en region med ett bräckligt företagande..."

1997 | Claes-Göran Österlund

Foto: Claes-Göran Österlund, Årets Entreprenör 1997

Claes-Göran Österlund, Hotell Ekoxen, Linköping "...har med stor initiativkraft, idérikedom och långsiktighet visat vad en äkta entreprenör kan åstadkomma i en relativt traditionell näringsgren..."

1996 | Kenth Ericson

Foto: Kenth Ericson, Årets Entreprenör 1996

Kenth Ericson, Softlab AB, Linköping "...har utvecklat ett dynamiskt företag med en imponerande och uthållig lönsamhet. Dessutom är han en god förebild genom sitt stora engagemang för entreprenörskap och företagsamhet..."

1995 | Karin Henriksson

Foto: Karin Henriksson, Årets Entreprenör 1995

Karin Henriksson, Hogia Institutet AB, Göteborg "...genomför vad hon har föresatt sig, förverkligar nya och egna metoder, har förmågan att förmedla sin vision till medarbetarna och har skapat förutsättningar för att många människor ska kunna lära sig ny teknik..."